АДВОКАТ СТОЯН ЧАТАЛБАШЕВ
рег. номер 1700432010, Софийска АК - гр. София, адрес на кантората: ул. „Клокотница” № 2А, Бизнес център „Ивел“, ет. 8, БУЛСТАТ 7207216049, ИН по ДДС BG7207216049

Кантората работи от 2002 г. и осъществява дейност в сферата на процесуално представителство по граждански дела. Специализирана е в:

  • производство по издаване на изпълнителни листа и водене на изпълнителни дела, свързани със събиране на вземания;
  • извън съдебно уреждане на вземания;
  • изпращане и връчване на покани за доброволно изпълнение;
  • консултации по сключване на договори свързани с финансови рискове от застрахователни компании;
  • други правни услуги свързани с банкови и застрахователни правоотношения.
  • Консултации и процесуално и извън процесуално представителство на лица пострадали от ПТП по граждански и наказателни дела
  • Комплектоване и предявяване на претенции пред застрахователни компании, Гаранционен фонд, бюро „Зелена карта” и застрахователни компании извън страната

Кантората е в състав от трима адвокати, шестима адвокатски сътрудника и седем служители и стажант юристи.

 

Партньори

На територията на страната кантората работи с кореспонденти – адвокати във всички областни градове, което позволява да осъществяваме дейност в районите на всички съдилища в България.

Сътрудничим си успешно с частни и държавни съдии изпълнители в почти всички съдебни райони в страната.